Oversættelse af marketingtekster, der rammer målgruppen

Oversættelse af marketingtekster skal altid tilpasses til målgruppens sprog og kultur for at få størst effekt på den udenlandske målgruppe. Derfor er direkte oversættelse i 1-til-1-forhold ikke nogen god idé.

 

Hos Secher Communication har vi stor erfaring med oversættelse af marketingtekster og salgstekster, der er fejlfrie, sprogligt korrekte og tager højde for både sprog- og kulturforskelle. Det fører til mere effektive oversættelser, som skaber større værdi.

 

Skal vi hjælpe din virksomhed, så I rammer jeres udenlandske målgruppe bedst muligt?

Oversættelse af marketingtekster skal altid tilpasses til målgruppens sprog og kultur for at få størst effekt på den udenlandske målgruppe.

 

Hos Secher Communication har vi stor erfaring med oversættelse af marketingtekster, der er fejlfrie, sprogligt korrekte og tager højde for både sprog- og kulturforskelle. Det fører til mere effektive oversættelser og større værdi.

 

Skal vi hjælpe din virksomhed, så I rammer jeres udenlandske målgruppe bedst muligt?

Oversættelse af mange teksttyper

Tager virksomheder ikke højde for sprog- og kulturforskelle, kan vigtige budskaber nemt forsvinde, så oversættelsen skaber en mindre troværdig og professionel opfattelse af virksomhederne. Med professionelle oversættere undgår virksomheder i højere grad disse risici og når ud til målgruppen på mere effektiv vis.

 

Hos Secher Communication har vi stor erfaring med oversættelse af forskellige marketing- og salgstekster. Vi tilbyder blandt andet oversættelse af:

Brochurer

Plakater

Annoncer

 Artikler

Bannere

 Nyhedsbreve

 Flyers

Salgsbreve

SoMe-opslag

Det siger vores kunder om os

Et udvalg af kunder vi har hjulpet

Sprog- og kulturhensyn skaber større effekt

Oversættelse af og marketing- og salgstekster, der skal bruges på tværs af landegrænser og kulturer, skal altid inkludere hensyn til sproglige og kulturelle forskelle. Vi tilbyder professionel oversættelse, samt korrekturlæsning og optimering af tekster, til og fra flere sprog, f.eks. engelsk, tysk, svensk, norsk og spansk.

 

Hos Secher Communication udføres alle oversættelser af erfarne modersmåloversættere, der er vant til at medtage disse overvejelser og derved sikre sikre fejlfrie oversættelser. Samtidig er de også i stand til at tilpasse teksterne bedst muligt i forhold til deres formål og fremhæve vigtige budskaber.

 

Fælles for alle vores tekstydelser er, at de udføres af sprogspecialister med stor erfaring, der enten har sprogene som modersmål eller et utrolig højt niveau inden for forståelse og brug af sprogene. Der er derfor rig mulighed for, at vi kan hjælpe din virksomhed med at nå ud til udenlandske markeder og målgrupper på effektiv vis.

Skal vi hjælpe din virksomhed med at få flere kunder?