Tekstoptimering der skaber
mening og værdi

Virksomheders kommunikation til kunder og andre vigtige målgrupper har altid stor betydning. Med klar kommunikation, der er gennemtænkt og korrekt, bliver det nemmere for virksomheder at skabe mere tillid og troværdighed og dermed sikre en mere positiv opfattelse af dem selv.

 

Derfor er det også ærgerligt, når dårlige formuleringer og sproglige fejl får stor, negativ indflydelse. Resultatet er i værste tilfælde, at potentielle kunder og samarbejdspartnere i stedet vælger konkurrerende virksomheder. Det understreges også tydeligt af brancheforeningen for dansk internethandel, der har konkluderet at hele 83 % af danskerne fravælger webshops med dårligt, dansk sprog, f.eks. stavefejl og dårlige formuleringer.

Vigtigheden af korrekt og velformuleret tekstoversættelse kan ikke understreges nok – med dårlige oversættelser, der f.eks. ikke tager højde for sprog- og kulturforskelle, risikerer man, at tekstens budskab ikke træder tydeligt igennem eller endda helt forsvinder.

 

Med professionelle oversættere minimeres de mange risici, så kvaliteten på virksomhedens tekstoversættelse bliver så god som mulig. På den måde sikrer man også, at oversættelse af tekster skaber størst mulig værdi for virksomhederne.

Optimering af tekster skaber stor værdi

​Tekster i dårlig kvalitet, der bærer præg af stave- og tastefejl, dårlige formuleringer og manglende fokus på centrale budskaber kan direkte have indflydelse på virksomheder og deres konkurrenceevne.

 

Med optimering af din virksomheds tekster er det muligt at undgå disse risici og udfordringer, så virksomhedens kommunikation med målgruppen bliver mere effektiv og vellykket.

 

Helt konkret dækker tekstoptimering over forskellige tiltag, der har til formål at skabe tekster med bedre indhold, højere kvalitet og mere effektive budskaber. Hos Secher Communication tilbyder vi f.eks. disse ydelser, der har til formål at forbedre sprog og kvalitet i virksomheders tekster:

korekt

Korrekturlæsning

Undgå klassiske fejl og få velskrevne tekster, der er 100 % fejlfrie, så målgruppen opfatter din virksomhed som mere professionel og troværdig.

sprogoptimering

Tekstoptimering

Undgå dårlige formuleringer og manglende fokus og fremhæv i stedet vigtige budskaber tydeligere, så virksomhedens tekster får større effekt på målgruppen.

Forskellige grader af tekstoptimering

Når vi skal vurdere, i hvor høj grad en tekst skal rettes og justeres, kigger vi blandt andet på indholdet og sproget i den konkrete tekst. Virksomhedernes tekster kan allerede være rigtig gode og kræver derfor kun korrekturlæsning for at sikre, at teksten er 100 % fejlfri.

 

Andre opgaver kan derimod kræve tekstredigering med forbedring af teksternes sprog, indhold og fokus, så de får et sprogligt og indholdsmæssigt løft og rammer målgruppen endnu bedre. Ved opgaver med tekstredigering og tekstoptimering sammenligner vi også teksten med virksomhedens tidligere tekster, så der skabes en rød tråd – både i forhold til stil og sprog, men også så virksomhedens identitet afspejles tydeligt.

 

Udover muligheden for korrektur, tekstredigering og tekstoptimering kan tekstforfatning også være et alternativ. Her bruger vi en anden tilgang og arbejdsmetode, der kan sikre din virksomhed velskrevne tekster med effektive budskaber.

Det siger vores kunder om os

Et udvalg af kunder vi har hjulpet

Tekstoptimering på flere sprog

Hos Secher Communication tilbyder vi ikke kun optimering af danske tekster. Vi arbejder også med flere andre sprog, som engelsk, norsk, svensk og tysk. Derfor kan du både få oversættelse til og fra en lang række sprog samt tekstoptimering på andre sprog end dansk.

Alle vores sprogspecialister har stor erfaring med deres sprog og har typisk også sprogene som modersmål. Det giver dig sikkerhed for et indgående kendskab til målsproget og kulturforskelle, hvilket i sidste ende sikrer tekster i høj kvalitet.

Uanset om din virksomhed har brug for korrekturlæsning, tekstredigering eller tekstoptimering, så er resultatet sprogligt korrekte tekster og indhold i høj kvalitet, der rammer din virksomheds målgruppe bedre og skaber mere tillid, troværdighed og værdi til din virksomhed.

kvalitetpersonel

Ønsker du professionel hjælp til dine tekster?